Bài 2. Thiết lập thông số khi tạo file mới trong AutoCAD

Thiet lap co dinh ucs cho file autocad

Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài thiết lập thông số khi tạo file mới trong AutoCAD trong loạt bài viết về AutoCAD 2D 3D cơ bản nâng cao . Trong bất kỳ một file bản vẽ nào ta tạo ra cũng nên thiết lập ban đầu cho file đó, vì để mặc định mà ta xuất bản vẽ sang phần mềm khác hay nhập vào nó sẽ không đồng nhất đơn vị. Chúng ta cùng bắt đầu nào.

+ Tạo file mới: Ctrl + N → Chọn Acad (bản vẽ 2D) hoặc Acad3D (bản vẽ 3D)

+ Mở file có sẵn: Cách 1 ta kích đúp vào file có sẵn,

Cách 2 ta Ctrl + O (Ô) → Tìm đường dẫn tới file → Open.

+ Lưu file: Ctrl + S

+ Lưu tạo file mới từ file có sẵn: Ctrl + Shift + S.

Sau khi chúng ta vào file mới tạo, thì làm như sau:

+ Đầu tiên chúng ta gõ lệnh UN /E → Ra bảng thông số

Chúng ta sẽ điền vào các mục với nội dung sau:

  • Mục Length → Precision: 0.00
  • Mục Angle → Type : Deg/Min/Sec →  Precision: 0d00’00”
  • Mục Insertion scale: Chọn đơn vị mm.

Thiet lap don vi mm cho file autocad

+ Thứ hai cố định trục OXY ở góc trái màn hình, không di chuyển theo con trỏ chuột.

Gõ lệnh UC → Tab Setting → Bỏ chọn Display at UCS origin point.

Thiet lap thong so ucs cho file autocad

Hôm nay chúng ta học về thiết lập các thông số của một bản vẽ mới.

Bài tiếp theo ở link sau Bài 3. Vẽ đường thẳng cơ bản (sử dụng F8).

Chúc các bạn có buổi học AutoCAD vui vẻ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*