Bài 28. Thiết lập đường kích thước (Dimension) trong bản vẽ AutoCAD

Thiet lap duong kich thuoc-Setting dimension AutoCAD

Hôm nay chúng ta tiếp tục thiết lập (hiệu chỉnh) thông số cho đường kích thước (Dimension) trong loạt bài viết về AutoCAD 2D 3D cơ bản nâng cao. Ở bài này ta thiết lập và dùng đường kích thước cho tất cả các bản vẽ mục đích phục vụ in ấn sau này (bao gồm cả việc in ra Pdf).

Để vào cài đặt ta gõ lệnh D/Enter. Ta chọn New, sau đó đặt tên cho Dim. Tùy vào bản vẽ ta đặt tỷ lệ khác nhau, ở bài này ta đặt D10 (tỷ lệ 1:10, các bạn cứ hiểu trong model ta vẽ kích thước thực là 10 thì trong layout là 1 cho bất kỳ đơn vị nào các bạn sử dụng).

Thiet lap duong kich thuoc-Setting dimension AutoCAD

Sau đó nhấn Continue để tiếp tục. Ta vào cài đặt phần Lines. Phần dimension line và Extension lines ta chọn màu tối hoặc màu các bạn yêu thích để khi in nó mờ hơn nét vẽ chính. Ở đây chọn màu 8. Extend beyond dim lines: 0.5

Offset from origin: 0.5. OK để tiếp tục.

Giờ ta qua Symbols and Arrows. Thiết lập thông số như hình vẽ. Arrow size:1.5 kích thước mũi tên.

Tiếp tục với Text. Ở phần kiểu chữ Text style ta bấm vào biểu tượng ba chấm để vào phần thiết lập chữ. Chiều cao chữ Text height: 1.8 (có thể chọn 1.8 đến 2.0) Các thông số khác bạn chọn như hình.

Khi vào một bản vẽ mới nó mặc định là Standard tùy phiên bản AutoCAD. . Bây giờ ta sẽ thiết lập 1 kiểu chữ với tên: Kich thuoc. Để tạo kiểu chữ mới ta chọn New đặt tên Kich thuoc, phông chữ ta chọn tùy ý hoặc từng công ty có quy định khác nhau, trong ví dụ này ta chọn roman.shx. Chiều cao chữ ta chọn là 0.00 do ở phần trước ta chọn rồi. Bề rộng chữ Width Factor 0.85 cho chữ nổi đậm. (Lưu ý bạn nào còn thiếu phông tìm và tải về rồi cài đặt cho đủ)

Sau khi thiết lập xong nó sẽ hiện như sau.


Giờ qua phần Fit phần này khá quan trọng vì điều chỉnh tỷ lệ ở đây. Ta điền vào mục Use overall scale 10, các mục khác điền như hình.

Ta sang phần Primary Units là phần thiết lập về số chữ sau dấu phẩy hàng đơn vị. Chọn Precision: 0 như hình. Ta sẽ thấy phần preview hiện không có dấu phẩy, muốn có dấu phẩy thì ta chọn 0.0.. tùy ý bạn muốn.


Sau khi ta thiết lập xong quay lại phần text sẽ như hình bên dưới.


Sau khi các bạn thiết lập xong các bạn vẽ hình bất kỳ rồi tiến hành đo kích thước như hình mẫu bên dưới.

Để tạo các Dimension tỷ lệ khác ta chỉ cần chọn Dim có sẵn (được thiết lập chuẩn) sau đó bấm New để sao chép (copy) Dim và ta chỉ việc điền vào mục Fit tỷ lệ cần. Hôm nay chúng ta đã học thêm được về tạo Dim (đường kích thước) trong AutoCAD.
Chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*