Bài 16. Lệnh xoay đối tượng trong AutoCAD

bai tap mau xoay doi tuong autocad

Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài về lệnh xoay đối tượng trong loạt bài viết AutoCAD 2D 3D cơ bản nâng cao . Ở đây chúng ta sẽ học 3 cách xoay hay dùng. Chúng ta cùng bắt đầu nào.

Cách 1: Lệnh RO /E → Chọn đối tượng /E → Chọn gốc xoay → Nhập góc /E.

(Ở đây góc có thể là + hoặc -)

Bây giờ chúng ta có một hình chữ nhật nằm ngang kích thước 2000×1000, mục đích xoay hình chữ nhật đó 1 góc 60 độ (Chúng ta vẽ thêm đường thẳng nằm ngang cho dễ hình dung)

Chúng ta thực hiện lệnh như sau: Vẽ hình chữ nhật và đường thẳng nằm ngang, sau đó gõ lệnh Ro Enter, chọn hình chữ nhật Enter, tiến hành chọn gốc (ở bên dưới và phía trái), sau đó nhập góc 60 độ Enter. Thế là chúng ta đã xoay xong hình như ý muốn.

Cách 2: Xoay đối tượng và giữ nguyên đối tượng ban đầu

Lệnh RO /E → Chọn đối tượng /E → Chọn gốc xoay → C /E → Nhập tỷ lệ /E.

Tiếp tục với hình ở trên đang nghiêng 60 độ, giờ ta xoay ngược lại 45 độ , chúng ta gõ Ro Enter, chọn hình chữ nhật Enter, tiến hành chọn gốc (ở bên dưới và phía trái), sau đó nhập C Enter rồi nhập góc -45 độ Enter là được hình ta cần.

Cách 3: Xoay đối tượng một góc bất kỳ

Lệnh RO /E → Chọn đối tượng /E → Chọn gốc xoay → R /E → Chọn lại gốc xoay → Chọn 1 điểm thuộc đối tượng cần xoay → Chọn 1 vị trí đối tượng xoay đến.

Trường hợp này đặc biệt hơn là ta xoay một góc bất kỳ, góc này có thể ta đo được hoặc không đo được, góc có thể rất là lẻ.

Chúng ta sẽ thực hành vẽ một hình chữ nhật nằm ngang và một đường thẳng nằm nghiêng một góc bất kỳ, rồi tiến hành xoay hình chữ nhật nằm ngang làm sao cho hình chữ nhật nằm nghiêng trên đường thẳng cho trước đó.

Chúng ta vẽ như hình dưới, rồi gõ lệnh Ro Enter, chọn hình chữ nhật Enter, tiến hành chọn gốc sau đó gõ R Enter, rồi chọn lại gốc lần nữa (trùng với gốc lần 1), tiến hành chọn một điểm bất kỳ ở cạnh đáy hình chữ nhật (nên chọn ở cuối cạnh hoặc giữa vì nó xuất hiện truy bắt điểm dễ thao tác), tiếp tục chọn vị trí xoay tới (có thể tắt F8) là chúng ta được hình chữ nhật xoay nghiêng trên đoạn thẳng cho trước rồi đó.

Các bạn áp dụng lệnh xoay để vẽ bài tập mẫu AutoCAD dưới đây nha.

bai tap mau xoay doi tuong autocad

Chúc các bạn có buổi học vui vẻ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*