Bài 18. Lệnh vát cạnh và bo góc đối tượng trong AutoCAD

Lenh vat canh, bo goc tron autocad

Hôm nay chúng ta sẽ học vẽ vát cạnh và bo góc đối tượng trong loạt bài viết về AutoCAD 2D 3D cơ bản nâng cao. Áp dụng cho các cạnh kề nhau. Chúng ta cùng bắt đầu nào.

Đầu tiên chúng ta sẽ sang lệnh vát cạnh:

CHA /E → D /E → Nhập khoảng cách vát 1 /E → Nhập khoảng cách vát 2 /E → Chọn cạnh vát 1 → Chọn cạnh vát 2.

Bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành vát cạnh của một hình góc vuông như bên dưới. Chúng ta gõ CHA Enter rồi nhập D Enter sau đó nhập chiều dài cạnh vát 1 là 50 Enter và cạnh vát 2 là 50 Enter, sau đó Enter chọn cạnh thứ nhất, rồi chọn cạnh thứ hai, ta được hình vát cạnh (50×50). Ngoài ra chúng ta có thể nhập chiều dài cạnh vát 1 và 2 khác nhau tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu công việc.

Tiếp đến chúng ta sẽ sang lệnh bo góc tròn:

F /E → R /E → Nhập bán kính bo /E → Chọn cạnh bo 1 → Chọn cạnh bo 2.

Giờ chúng ta thực hành lệnh bo góc. Chúng ta vẽ 1 hình tròn bán kính 1000 và 500 cách nhau bất kỳ như hình dưới. Sau đó áp dụng lệnh như sau F Enter, nhập R Enter, điền bán kính bo là 2000 Enter, tiến hành chọn cạnh hình tròn 1000 rồi chọn cạnh hình tròn 500. Tiếp tục lại lần nữa cho phía dưới chúng ta được hình mong muốn.

Và dưới đây là bài tập mẫu lệnh vát cạnh và bo góc đối tượng. Các bạn hãy thực hành thành thục.

Lenh vat canh, bo goc tron autocad

Chúc các bạn có buổi học vui vẻ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*