Bài 22. Lệnh tạo đa tuyến (đa tuyến kín boundary và không kín pedit) trong AutoCAD

bai tap mau autoicad pedit va boundary

Hôm nay chúng ta sẽ học lệnh tạo đa tuyến (đa tuyến kín boundary và đa tuyến không kín pedit) trong loạt bài viết về AutoCAD 2D 3D cơ bản nâng cao. Bây giờ trong thực tế có một vùng đất trống là giao của những ngôi nhà và các thứ xung quanh… Để tính diện tích của mảnh đất đó, chúng ta phải bo kín mảnh đất đó và dùng lệnh tính diện tích để tính toán. Khi nó tạo thuộc tính sẽ tạo 1 hình kín đè lên các đường biên của ngôi nhà …,  Chúng ta cùng bắt đầu nào.

1. Lệnh đa tuyến kín (Tạo một hình kín đè lên các đường biên của đối tượng)

Ta gõ: Bo /E → Chọn Pick point → Chọn vùng /E.

Phía dưới chúng ta có hình là các đối tượng tạo lại thành một vùng bên trong, giờ chúng ta sẽ dùng lệnh để tạo một hình là phần giao của những hình kia. Gõ lệnh Bo Enter rồi sau đó chọn Pick point, tiến hành chọn vào vùng muốn bo kín Enter để kết thúc. Vậy là chúng ta đã thực hiện tạo một đường kín từ đường biên hay các hình rời rạc nhau (Di chuyển hình vừa tạo ra vị trí khác)

2. Lệnh đa tuyến (Tạo một hình liền từ các đối tượng rời rạc nhau)

Ta gõ: Pe /E → Chọn một đối tượng → Y /E → J /E → Chọn các đối tượng còn lại /E → ESC.

Khi các đối tượng là những hình rời rạc và nối tiếp nhau, chúng ta sẽ áp dụng được lệnh này.

Ví dụ ta có 1 hình đa giác bất kỳ ở dưới, nó được vẽ bằng lệnh line (đoạn thẳng), bây giờ chúng ta sẽ tạo một hình kín từ các đoạn thẳng này.

lenh pe tao da tuyen autocad

Ta gõ Pe Enter chọn một đối tượng ( ở đây là 1 đoạn thẳng), nó sẽ hỏi Y/N mình Enter luôn (mặc định là Y), tiếp tục gõ J enter, rồi chọn các đối tượng còn lại (quét cả đối tượng vừa chọn cũng được) Enter, kết thúc nhấn ESC để thoát lệnh.

Vậy là chúng ta đã tạo được một hình liền (đa tuyến) từ các đường rời rạc.

Dưới đây là bài tập mẫu tạo đa tuyến, các bạn hãy thực hành cho thành thạo lệnh.

Chúc các bạn có buổi học vui vẻ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*