Bài 29. Lệnh format gán thuộc tính đối tượng trong Autocad

format doi tuong autocad

Hôm nay chúng ta sẽ học bài lệnh format gán thuộc tính đối tượng cho một đối tượng khác trong loạt bài viết về AutoCAD 2D 3D cơ bản nâng cao, trong một bản vẽ thì có nhiều thành phần thuộc tính. Như là màu sắc, kiểu kích thước, loại nét vẽ, … .Giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nó.

Để dùng lệnh format thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần gõ lệnh MA enter → sau đó chọn thuộc tính của đối tượng chứa → bấm chọn vào đối tượng cần gán thuộc tính.

Chúng ta sẽ đi qua các ví dụ sau cho các bạn dễ hiểu.

1.Về màu sắc đối tượng: Chúng ta đang có màu sắc của đối tượng chữ viết, đường nét như dưới hình bên trái. màu sắc đang bị xáo xộn, bài toán đặt ra làm sao để cho mấy cái chữ màu và đối tượng màu kia có định dạng giống tên chữ viết như ở bên phải của hình.

format doi tuong autocad

Đơn giản bây giờ các bạn copy thêm một hình nữa, muốn chữ màu xanh nó thành màu xanh như hình bên phải, các bạn chỉ cần gõ MA Enter chọn vào chữ màu đỏ có màu xanh dưới cùng để lấy thuộc tính màu xanh rồi chọn lên chữ màu xanh có màu đỏ và đường thẳng đang màu đen, là nó sẽ thành hình như bên phải mũi tên.

Tương tự các bạn lại gõ MA để lấy thuộc tính màu vàng từ đường thẳng dưới cùng bên trái và gán sang đối tượng phía bên phải. Cuối cùng lấy thuộc tính màu đỏ từ chữ màu xanh phía bên trái và gán sang chữ màu đỏ và đường thẳng đỏ cho đối tượng tương ứng.

Sau khi thực hiện các bước trên là các bạn đã có được hình như ý muốn. Các bạn hãy thực hiện xem, lệnh này rất là hay.

2.Về kích thước đối tượng (kiểu chữ, cỡ chữ, đường kích thước, …) và loại nét đường kích thước.

Chúng ta cũng gõ MA Enter sau đó chọn loại cỡ chữ hay loại đường nét làm thuộc tính rồi chọn sang đối tượng cần gán là xong.

Vậy là hôm nay chúng ta đã học xong lệnh gán thuộc tính đối tượng trong autocad.

Chúc các bạn có buổi học vui vẻ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*