Bài 26. Lệnh chia đối tượng thành nhiều điểm và rải đối tượng trong AutoCAD

lenh measure trong autocad

Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài lệnh chia đối tượng thành nhiều điểm và rải đối tượng (measure) trong loạt bài viết về AutoCAD 2D 3D cơ bản nâng cao . Ở đây ta hiểu chia đối tượng thành các đoạn, phân chia bởi các điểm, còn rải đối tượng trên một đối tượng cho trước nào đó. Chúng ta cùng bắt đầu nào.

1.Lệnh chia đối tượng thành nhiều điểm (nhiều đoạn)

Ta gõ: Div /E → Chọn đối tượng cần chia  → Nhập số đoạn chia /E.

(Lưu ý : Đoạn được chia ở đây bằng nhau và tạo điểm chia đều đối tượng, đối  tượng không bị phá vỡ ).

Dưới đây chúng ta có 1 hình tròn, 1 đoạn thẳng và một hình chữ nhật. Chúng ta sẽ dùng lệnh Div để chia đối tượng thành 6 điểm nhé.

div

Chia đối tượng làm mấy phần .

div1

Kết quả sau khi thực hiện.

div2

2.Lệnh rải đối tượng

Bước 1: Ta vẽ đối tượng cần rải và tiến hành block đối tượng đó (Bài Về Lock)

Bước 2: Ta vẽ đối tượng được rải (đối tượng này là dạng trục hay đường)

Bước 3: Ta gõ lệnh: ME /E → Chọn đối tượng được rải (ở bước 2) → B /E → Điền tên Block (ta đặt ở bước 1) /E → Y /E → Nhập khoảng cách rải /E.

Ở lệnh rải đối tượng này, quá trình chọn gốc ở bước 1 khá là quan trọng, thị kết quả khi rải  sẽ phụ thuộc vào quá trình chọn gốc Block.

Vậy là hôm nay chúng ta học thêm được hai lệnh chia đối tượng thành các điểm đều nhau và rải đối tượng.

Dưới đây là bài tập mẫu các bạn thực hành cho thành thạo.

Áp dụng lệnh Div để thực hiện.


lenh div trong autocad

Áp dụng lệnh measure để rải đối tượng.

lenh measure trong autocad

Chúc các bạn có buổi học vui vẻ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*